Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti S.O.S.-DEKORACE, s.r.o. , se sídlem Dobronická 1256, Praha 14800, IČ: 27119432, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97735  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa bydliště
  • fakturační údaje (dále jen „osobní údaje)
 2. Osobní údaje zpracováváme za účelem zájmu obchodní spolupráce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti se sídlem Dobronická 1256, Praha 148 00 nebo info@sosdekorace.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru AITOM Digital, s.r.o. IČ: 24171816
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
  • vzít souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.